Podpora futbalu SFZ
Úvodná stránka
KONFERENCIA ObFZ
Vedenie ObFZ....
Podklady pre skusky HU a US
ISSF - info....
Spravodaje ObFZ 2017/2018....
Delegačné listy 2017/2018....
Rozhodcovia a delegáti 2017/2018
Rozpis suťaží 2017/2018
Tabuľky ....
Tlačivá
Rozhodcovia a delegáti....
Trénersko-metodická komisia....
Spravodaje ObFZ 2016/2017....
Spravodaje ObFZ 2015/2016....
Delegačné listy 2016/2017....
Rozpis suťaží 2016/2017....
Fotogaléria....
VIZUALIZACIA štadiona ZV
Diskusné fórum
Mapa sídla ObFZ

Dátum pridania: 15.11.2017        Počet zobrazení: 169          Tlačiť článok

Podpora futbalu SFZ

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk.

Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred pouţítím eshopu pozorne prečítali návody niţsie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo mnoţstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktieţ dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit. Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom . Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity: Natankované PHM by sa malo minút posledným oficiálnym zápasom mládeţe v roku 2017 vedeného v ISSF systéme v mnoţstve, ktoré zodpovedá najazdeniu moţných kilometrov na zápasy mládeţe od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeţe Vašeho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie uţ za kredity, ale za platbu platobnou kartou na eshope. Zmeníme to uţ 1.12.2017 priamo v eshope. SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôveruje Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodrţiavať vyššie uvedené skutočnosti. Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte pred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať o čom budete včas informovaný. Upozorňujeme touto cestou FK, ţe kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať vrátane kreditu na PHM kartách do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice.

Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je Branislav Jelok +421 903 455 470.

Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

 VV SFZ, na svojom zasadnutí 7.11.2017schválil výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Infraštruktúra - II. etapa nájdete:

 Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018 2. etapa

 Formulár - záväzná žiadosť 2018


Súvisiace odkazy: , ,