zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Disciplinárna komisia

MenoFunkciaŠportové zaradenieReferent skupinyMobil, Email
JUDr. Marek Zemiarpredseda komisiečlen VV ObFZ ZV,
hráč
mládežnícke súťaže
dk@obfzzv.sk
Viktor Beňočlen komisieI. trieda Zvolen
dk@obfzzv.sk
Mgr.Ján Kolárčlen komisietréner UEFA CII.trieda Zvolendk@obfzzv.sk

Na začiatok