zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Kontakt

Oblastný futbalový zväz Zvolen

Nám. SNP 35/48, 1. poschodie vľavo, ( bývalá budova OU Zvolen )

960 01 Zvolen 

Tel./Fax: 045 53 26 113 

Mobil: 0902 923 011 

e-mail: obfzzv@obfzzv.sk 

Sekretár: Jozef Hrdlička


Bankové spojenie:

ČSOB Zvolen 

IBAN: SK49 7500 0000 0040 0084 4965 

IČO: 31915922 

DIČ: 2021655812 

web: http://www.obfzzv.sk


Na začiatok