zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Výkonný výbor 2022-2025

Konferencia ObFZ Zvolen, ktorá sa uskutočnila dňa 03.12.2021 v Tenis centre Zvolen prebehla úspešne. Zhodnotila činnosť ObFZ ZV, pripravila jej ďalšie smerovanie, schválila rozpočet na rok 2022 a zvolila na obdobie 2022 - 2025 predsedu, členov VV, členov RK, delegátov na Konferenciu SsFZ a delegátov na Konferenciu SFZ.


MenoFunkciaAdresa Mobil, email
Ernest Peterke
predsedaM.Nešpora 10,
960 01 Zvolen
0902 208 798
ernest.peterke @gmail.com
Ing. Ján ŠulekPodpredseda a zástupca
pre ekonomiku a hospodárenie
Družstevná 3,
962 01 Zvolenská Slatina
0905 490 470
sulek@1dms.sk
Mgr. Marek ValentýniZástupca súťaží dospelých,
predseda ŠTK
Kaplna 442,
900 84 Kaplna
0904 516 337
marek.valentyni@gmail.com
stk@obfzzv.sk
Vladimír RemeselníkZástupca mládežníckeho futbalu,
predseda KM
Kriváň 415, 962 04 Kriváň

0907 227 834

mladez@obfzzv.sk

vladimir.remeselnik@gmail.com

Branislav HrdličkaZástupca ISSF a matriky960 01 Zvolen0905 784 200
bh80414@gmail.com
Tibor KučeraZástupca rozhodcov,
predseda KR
E.M. Šoltésovej 2125/6,
960 01 Zvolen
0911 527 663
kucera.mktelektro@gmail.com
Ing. Peter LihanZástupca trénerov,
predseda TMK
M. Rázus 40, Zvolen

0905 541 135

peterlihan24@gmail.com

Mgr. Marek ZemiarZástupca na princípe korektnosti,
predseda DK
Nográdyho 1376/9,
960 01 Zvolen

dk@obfzzv.sk
Ing. Juraj PilátZástupca na princípe
technickej infraštruktúry
Podbeľová 13,
960 01 Zvolen
0903 808 208
pilatovam@stonline.sk


Kontrolné orgány ObFZ

MenoFunkciaAdresa Mobil, email
Revízna komisia
Peter SýkoraRevízna komisia,
predseda
Pliešovce
Marian JakubaRevízna komisia,
predseda
Vígľaš - Pstruša
Martin SchvarcRevízna komisia,
predseda
Sebechleby
Volebná komisia
Juraj NemecVolebná komisia,
predseda
Sliač
Peter DanišVolebná komisia,
predseda
Stožok
Maroš LibiakVolebná komisia,
predseda
Zvolen
Na začiatok