zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Trénersko-metodická komisia

MenoFunkciaŠportové zaradenieMobil, email
Ernest Peterkepredseda komisiečlen VV ObFZ ZV
tréner UEFA A
0902 208 798
ernest.peterke@gmail.com
Daniel Valachčlen komisietréner UEFA A0908 966 950
dvalach99@gmail.com
Peter Jodasčlen komisietréner UEFA A0905 825 758
pjodas@centrum.sk
Na začiatok