zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Revízna komisia

MenoFunkciaŠportové zaradenieMobil, email
Lýdia Ľachkápredseda komisie0911 588 566
lachka.l@ centrum.sk
Martin Schwarcčlen komisie0903 418 966
0903 354 673
martinschvarc@yahoo.sk
Marián Jakubačlen komisietréner UEFA C0903 532 980
mj70zv@gmail.com
Na začiatok