zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Výkonný výbor 2017-2021

Konferencia ObFZ Zvolen, ktorá sa uskutočnila dňa 03.11.2017 o 16,00 hod. v Tenis centre Zvolen prebehla úspešne. Zhodnotila činnosť ObFZ ZV, pripravila jej ďalšie smerovanie, schválila rozpočet na rok 2018 a zvolila predsedu, členov VV, členov RK, delegátov na Konferenciu SsFZ a delegátov na Konferenciu SFZ.


MenoFunkciaAdresa Mobil, email
Ing.Juraj PilátpredsedaPodbeľová 13,
960 01 Zvolen
0903 808 208
pilatovam@stonline.sk
Ing.Ján ŠulekPodpredseda a zástupca
pre ekonomiku a hospodárenie
Družstevná 3,
962 01 Zvolenská Slatina
0905 490 470
sulek@1dms.sk
Mgr.Marek ValentýniZástupca súťaží dospelých,
predseda ŠTK
Kaplna 442,
900 84 Kaplna
0904 516 337
marek.valentyni@gmail.com
stk@obfzzv.sk
---Zástupca mládežníckeho futbalu,
predseda KM
---mladez@obfzzv.sk
Branislav HrdličkaZástupca ISSF a matriky
960 01 Zvolen
0905 784 200
bh80414@gmail.com
Tibor KučeraZástupca rozhodcov,
predseda KR
E.M. Šoltésovej 2125/6,
960 01 Zvolen
0911 527 663
kucera.mktelektro@gmail.com
Ernest PeterkeZástupca trénerov,
predseda TMK
M.Nešpora 10,
960 01 Zvolen
0902 208 798
ernest.peterke @gmail.com
Mgr.Marek ZemiarZástupca na princípe korektnosti,
predseda DK
Nográdyho 1376/9,
960 01 Zvolen

dk@obfzzv.sk
Anton NárodaZástupca na princípe
technickej infraštruktúry

962 68 Terany
0911 281 780


Kontrolné orgány ObFZ

MenoFunkciaAdresa Mobil, email
Lýdia ĽahkáRevízna komisia,
predseda
962 71 Hontianske Moravce0911 588 566
lachka.l@centrum.sk
Ing.Miroslav SchneiderVolebná komisia,
predseda
Bzovík 273
962 41 Bzovík
0905 344 444
miroslav.schneider@gmail.com
Na začiatok