zatvor
O b F Z Z V

Oblastný futbalový zväz Zvolen

ObfzZv banner

Otvorenie nových súťaží MO U12 a MO U9

Otvorenie nových súťaží MO U12 a MO U9 - ObFZ Zvolen, súťažný ročník 2023/2024 

Tak ako bolo bolo avizované v Spravodaji č. 35 a 36 sú pripravené v ISSF nové súťaže mladší žiaci MO U12- Zvolen a mladšia prípravka MO U9- Zvolen. Záujemcovia sa môžu prihlasovaťv ISSF, platí termín podania prihlášok do  25.06.2023,do 24:00.

Pre ojasnenie tohto zámeru v súťaži MO U12 môžu hrať hráči od vekovej kategórie U10 až U12. Táto súťaž je súťažou mladších žiakov a je v zmysle SP čl 28 možný striedavý štart hráčov a možnosť vytvárať spoločné družstvá. Presné podmienky uvedených možností je potrbné vopred konzultovať , aby nedošlo k nezrovnalostiam voči SP.

Upozorňujeme,že  v oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení jedného spoločného družstva mládeže pre jednu vekovú kategóriu okrem vekovej kategórie prípravka,  SP čl.28, bod 4.

Taktiež pripomíname,že  dva kluby rozdielnej úrovne súťaží môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča patriaceho do vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej kategórii, SP čl.28, bod 8. Tým je dané,že vo vekovej kategórii prípravka to nie je možné.

Po termíne podanávania prihlášok KM bude informovať o stave prihlásených a bude potom riešiť jednotlivé súťaže a komunikovať s FK. Preto navrhujeme v prípade záujmu o novú súťaž podať prihlášku v ISSF aj keď už máte prihlášku v inej súťaži nap. U13 alebo U11.

Ak je potrebné niečo konzultovať volajte 0907227834- Remeselník

Na začiatok